Naše dary

15.01.2019

Víte, jaké jsou vaše dary? Jaké talenty jste dostali do vínku? Čím můžete obohatit společnost? Co vás baví?  Já si na to přicházela dlouho. Přemýšlím, jaký vliv na to má škola. Zaměřím se teď na tu základní, i když podobně to funguje i na škole střední či vysoké. 

Na základce jsem byla jedničkářka. Na nižším stupni dokonce opakovaně "Vzorná žákyně". No, nevím, jestli mi ta "hodná holka" do života byla přínosem. Každopádně učení mi šlo. Nemohu říci, že úplně samo. Byla jsem z těch zodpovědných, kteří vzorně plnili domácí úkoly jen co přišli ze školy a po večerech se, před testy a písemkami, učili. 

Nejvíc mi šla a bavila matika. Pracovní sešit jsem měla celý vyplněný v září (za což dostala mamka od paní učitelky řádně vynadáno, že "takhle by to nešlo"). A tak jsem musela v matice zabrzdit, držet tempo se zbytkem třídy a věnovat se tomu, co mi šlo hůře nebo mě to méně bavilo. Například fyzika nebo dějepis. Jak funguje motor nevím dodnes a z historie si pamatuji maximálně rok 1212 - Zlatá bula sicilská. O co v té bule ale šlo, to už po mně vědět nechtějte. Důležitý je letopočet. V tomto případě  naštěstí zapamatovatelný navěky...

Někdo má dar, že umí zpívat, někdo tančit nebo malovat. Někdo zas umí vytrvale a pečlivě pracovat a někdo je dobrým kamarádem... 

Celý život hledej v sobě své talenty a rozvíjej je tak, jak nejlépe dokážeš.     Lucie Ernestová 

Myslím, že děláme chybu, když u dětí nerozvíjíme přirozené talenty, ale snažíme se, aby byli co možná nejvíce na stejné úrovni v každém oboru. Nutíme je trénovat to, co jim nejde a zapomínáme rozvíjet to, v čem jsou skvělí. A vidím to tak z pohledu učitelky i matky. Samozřejmě, že je potřeba, aby uměly děti číst, znaly pravopis a zvládly si spočítat jednoduché počty. Je ale nutné znát podrobně celou vládu Habsburků nebo Prvoky? Ano, je. Pro ty, které to baví určitě. Každý by měl dostat šanci se s tím seznámit. Pak už by měla být ale volba na každém, zda ho to chytne a bude se zajímat o další podrobnosti, nebo to přejde a půjde jinam, kam ho srdce táhne. Bez hrozby špatné známky z testu.

No, školský systém nezměním, své dětství nevrátím. Jak tedy přijít na ty naše/vaše dary? Zkuste si odpovědět na následující otázky:

Co tě jako malou/malého nejvíce bavilo? 

S čím nebo na co sis rád/a hrál/a?

Jaký předmět tě ve škole nejvíce baví/bavil? Proč? Co konkrétního?

Co ti jde "samo"?

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase? 

Při jaké činnosti cítíš pocit naplnění a smyslu?

Co bys dělal/a i zdarma?

Držím palce, ať najdete své talenty a dary a máte příležitost je dále rozvíjet a být tak užiteční sami sobě i nám všem ostatním.